DiamondPier er den BESTE og enkleste måten for fundamentering uten graving og støping. Ingen spesialverktøy trengs. Dette har vært brukt i USA i over 20 år. Det foreligger omfattende testrapporter og dokumentasjon for både løft og trykk (setting). DiamondPier brukes til alle former for fundamentering hvor der er jord, morene, sand og myk leire.

Eksempler på hva som kan fundamenteres med DiamondPier:

  • Terrassepåbygg/forlengelse ut på plen.
  • Påbygg av hus
  • Anneks eller utestuer, for å få dette løftet fra bakken
  • Gangveier over mudder/myr
  • Montering av gjerder som skal tåle belastning

DiamondPier består av en betongdel som kan minne om en diamant. Denne har fire føringsrør som leder de fire rørføttene i ca 45 graders vinkel ned i jorden. På toppen er det bolt med mutter for innfesting av søylesko. Det viktige er at rørføttene kommer under frostfritt nivå for at det ikke skal bli bevegelse forårsaket av frost/tele.

Bruk/montering

Meget enkel og rask i bruk. Spa opp et kvadrat jord som er ca 20 cm i bredde dybde og høyde, med litt skrå vegger, slik at den stemmer med profilen til DiamondPier. Sett betongdelen i hullet og sett inn de fire rørføttene. Start avrettingen av DiamondPier samtidig som en starter å drive rørføttene ned i jorden. Det kan gjøres med slegge oppå et lag tre som holdes oppå rørføttene så disse ikke blir skadet. Det kan også brukes en meiselhammer om jorden er spesielt hardpakket.

OBS! VIKTIG:

Før all start på montering i jord eller grunn er det viktig å få avklart hvor infrastrukturen for ledninger og rør går. Sjekk med e-verket og kommunen for påvisning av disse.

Fyldig bruksanvisning fås ved å kontakte Terrassespesialisten AS på post@terrassespesialisten.no